Get Adobe Flash player
 เนื่องจากสถานีเครือข่ายที่รับลิงค์สัญญาณมีเป็นจำนวนมาก
จึงจำเป็นต้องมีการปรับผังรายการให้เหมาะสม จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 
 และขอความร่วมมือสถานีวิทยุเครือข่ายแต่ละจังหวัด 

 กรุณารับลิงค์สัญญาณเสียง ตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

 

 ***

***แต่หากเกิดเหตุขัดข้องกับห้องสัญญานที่ท่านรับ สามารถเปลี่ยนไปรับอีกห้องได้ชั่วคราว***

***

   

ให้แต่ละจังหวัด แบ่งการรับลิงค์สัญญาน เป็นดังนี้

 

ผังรายการภาคเช้า เวลา 8:00 น. – 12:00 น. (จ-ศ)

ห้องภาคเหนือ (DJ.โย / DJ.ตุ๋ย) ห้องภาคกลาง (DJ.ตุ๋ย / DJ.โย)
(URL) radio.dwebsalehost.com:9006 (URL) radio.dwebsalehost.com:9004

 จังหวัด

เชียงใหม่ , ลำพูน , ลำปาง , ตาก

ให้รับสัญญานที่ห้องภาคเหนือ 

จังหวัด 

เชียงราย , แพร่ , น่าน , สุโขทัย , แม่ฮ่องสอน

ให้รับสัญญานที่ห้องภาคกลาง  

 

 

 
ผังรายการภาคบ่าย เวลา 12:00 น. – 18:00 น. (จ-ส)
ห้องภาคเหนือ (DJ.โย) ห้องภาคกลาง (DJ.ตุ๋ย)
(URL) radio.dwebsalehost.com:9006 (URL) radio.dwebsalehost.com:9004
   
ให้เลือกรับสัญญาน ตามที่ตกลงกับผู้บริหารแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นผู้ติดต่อลงโฆษณากับท่าน

 

 

 
ผังรายการ วันเสาร์
  ภาคเช้า 8.00 – 12.00 น. จัดโดย DJ.โย ออนไลน์ 1 ห้อง (ภาคเช้า ให้ทุกๆสถานีเครือข่ายรับสัญญานที่ห้อง ภาคเหนือ)
 
   
  ภาคบ่าย 12.00-18.00 น.  ออนไลน์ 2 ห้อง  (ให้เลือกรับสัญญาน เช่นเดียวกับ ภาคบ่าย ของวันจันทร์ – ศุกร์)
 
 

  

 
ผังรายการ วันอาทิตย์
***ให้ทุกๆสถานี รับสัญญาน ที่ห้องภาคเหนือ หรือห้องภาคกลาง***
เวลา 8.00 – 18.00 น. จัดโดย ดีเจ ป้าหน้อย  ออนไลน์พร้อมกันทั้ง 2 ห้อง  

 

 

 
หากเข้าใจแล้วให้กดเลือกห้อง เพื่อฟังเพลง "ที่ปุ่มด้านล่าง" ได้เลยครับ!!!